Kungsparken

Malmö_Vy_af_Kungsparken_(1890-1900)Kungsparken är inte bara en av de mest populära parkerna i Malmö, utan även den äldsta parken i staden. När parken stod färdig år 1872 hette den inte Kungsparken, utan istället Slottsparken. Det var dock allt efter invigningen av parkens restaurang några år senare, av Kung Oscar II, som parken fick namnet efter den dåvarande kungen men hos folket alltid kom att kallas för Kungsparken.

Vad som kanske gör att Kungsparken sticker ut mest bland sina grannparker är alla de exotiska trädslag som finns här. Från början, när parken anlades i mitten av 1800-talet hade man en ambition med hur parken skulle utvecklas. Man vilja skapa en park som liknade en botanisk trädgård, vilket är anledningen till alla de olika och utländska och annars främmande trädslag som man har fört till parken. Den nuvarande ambitionen är att åter få fram den romantiska parkstil och karaktär som skapades i parken då den anlades. På 1800-talet var det exempelvis vanligt med staket som omringade parkerna vilket man åter har skapat med ett svart smidesstaket runt parken med flera stora entréer som ska få de besökande gästerna att känna sig som hemma. En av Kungsparkens stoltaste tillhörigheter är den ståtliga fontänen i gjutjärn i mitten av parken.

Sök hotell