Slottsparken

slottsparkenSlottsparken angränsar till den tidigare nämnda Kungsparken, bara kanalen skiljer dem åt. Sedan mitten av 1980-talet finns en gångbro, Kommendantbron, mellan just Slottsträdgården och Kungsparken. Slottsparken själv och varit öppen för besökare som vill njuta av den vackra miljön betydligt längre än så. Arbetet med att bygga parken började nämligen redan i slutet av 1800-talet, från att tidigare ha använts som ett militärt övningsområde av Malmöhus husarregemente. Efter att regementet vuxit och marken slutade att användas som ett militärt övningsområde, väcktes tankarna kring att skapa ett parkområde på platsen, vilket även genomfördes några år senare. År 1900 stod parken sedan klar för att för första gången bli tillgänglig för sina parkbesökare.

Slottsparken består totalt av 21 hektar mark och är uppförd i en klassisk sekelskiftsstil. Stilen syns genom parkens stora öppna gräsytor, skogspartier, höjdskillnader och många sittplaster. Här kan man som gäst njuta av parkens alla små, lövrika stigar, den stora fågeldammen och alla gröna frodiga ytor.  Längs parkens strand kan man hitta olika konstverk. En av parkens statyer är Pegasusstatyn av Carl Milles, på sin pelare vid parkens kanske mest centrala plats, Linnéplatsen. Ett av Slottsparkens tydligaste kännetecken och teman är vatten. Parken har nämligen två stycken större dammar och en konstgjord källa som har utarbetats till att likna en japansk trädgård.

Sök hotell